COM HO FEM

01
COM HO FEM

8 passos

1 visita a l'espai + entrevista amb el client

un dels nostres tècnics es desplaça al domicili, a l'establiment comercial o a les oficines, on s'entrevista amb el client per recopilar tota la informació necessària i fa una visita a l'espai per verificar-ne les possibilitats

2 entrega de pressupost pel projecte

confeccionem un pressupost pel disseny del projecte i la direcció de les feines i el fem arribar al client

3 disseny de projecte en 3D

per experiència, sabem que els plànols són difícils d'entendre per una persona no professional. dissenyem un projecte en 3D que facilita molt al client la comprensió de la proposta i li dona la opció de proposar canvis quan encara hi som a temps perquè no s'ha iniciat cap feina. aquesta proposta en 3D ha de resoldre les necessitats del client i adaptar-se al seu pressupost

4 presentació 3D

ens reunim amb el client i li mostrem la proposta en 3D. si aquesta proposta satisfà al client es dona per aprovada. si el client proposa modificacions, és el moment de fer-les

5 disseny de projecte 2D (plànols + memòria)

una vegada acordat el 3D, procedim al disseny del projecte en 2D. aquest projecte conté tots els plànols necessaris per la comprensió de les feines i un estat d'amidaments exhaustiu. aquest document ens permet fer entendre als industrials quines són les diverses feines que cal fer i de quina manera s'han de fer. i exigir que tot es faci segons allò previst

6 sol·licitut i tria de pressupostos

demanem diversos pressupostos per cadascuna de les feines que cal portar a terme a industrials de confiança. aconsellem al client a l'hora de triar els més adequats

7 inici d'execució de les feines

el projecte inclou una programació de totes les feines en un calendari. s'inicien les feines i el nostre encarregat d'obra se n'ocupa de la coordinació de tots els industrials i de verificar que les diverses feines es vagin desenvolupant segons allò previst. l'encarregat d'obra està en contacte permanent amb els dissenyadors i/o arquitectes per anar resolent tots els imprevistos que es presentin durant l'execució. igualment, de forma periòdica, els dissenyadors i/o arquitectes visiten l' obra per verificar in situ que totes les feines avancen segons la previsió

8 entrega de l'espai completament acabat

arriba el moment en que totes les feines queden acabades i el client pot començar a fer ús del seu nou espai

1 visita a l'espai + entrevista amb el client

un dels nostres tècnics es desplaça al domicili, a l'establiment comercial o a les oficines, on s'entrevista amb el client per recopilar tota la informació necessària i fa una visita a l'espai per verificar-ne les possibilitats

2 entrega de pressupost pel projecte

confeccionem un pressupost pel disseny del projecte i la direcció de les feines i el fem arribar al client

3 disseny de projecte en 3D

per experiència, sabem que els plànols són difícils d'entendre per una persona no professional. dissenyem un projecte en 3D que facilita molt al client la comprensió de la proposta i li dona la opció de proposar canvis quan encara hi som a temps perquè no s'ha iniciat cap feina. aquesta proposta en 3D ha de resoldre les necessitats del client i adaptar-se al seu pressupost

4 presentació 3D

ens reunim amb el client i li mostrem la proposta en 3D. si aquesta proposta satisfà al client es dona per aprovada. si el client proposa modificacions, és el moment de fer-les

5 disseny de projecte 2D (plànols + memòria)

una vegada acordat el 3D, procedim al disseny del projecte en 2D. aquest projecte conté tots els plànols necessaris per la comprensió de les feines i un estat d'amidaments exhaustiu. aquest document ens permet fer entendre als industrials quines són les diverses feines que cal fer i de quina manera s'han de fer. i exigir que tot es faci segons allò previst

6 sol·licitut i tria de pressupostos

demanem diversos pressupostos per cadascuna de les feines que cal portar a terme a industrials de confiança. aconsellem al client a l'hora de triar els més adequats

7 inici d'execució de les feines

el projecte inclou una programació de totes les feines en un calendari. s'inicien les feines i el nostre encarregat d'obra se n'ocupa de la coordinació de tots els industrials i de verificar que les diverses feines es vagin desenvolupant segons allò previst. l'encarregat d'obra està en contacte permanent amb els dissenyadors i/o arquitectes per anar resolent tots els imprevistos que es presentin durant l'execució. igualment, de forma periòdica, els dissenyadors i/o arquitectes visiten l' obra per verificar in situ que totes les feines avancen segons la previsió

8 entrega de l'espai completament acabat

arriba el moment en que totes les feines queden acabades i el client pot començar a fer ús del seu nou espai
02
9 RAONS

9 raons per
contractar-nos

1 assessorament

escoltem atentament al client. estudiem les seves necessitats i preparem una proposta que les resolgui de la manera més adequada

2 gestió fàcil

per algú que no és un professional, imaginar la reforma, sol.licitar pressupostos, triar els industrials, supervisar les feines, controlar les despeses... són coses molt complicades. per nosaltres no

3 direcció del projecte

ens n'ocupem de tot el projecte, des del començament fins al final de l'obra. resolem tots aquells problemes i imprevistos que poden aparèixer i ens preocupem de que el resultat sigui fidel a les expectatives del client

4 coneixement d'equipaments i materials

el nostre ofici ens obliga a estar al dia de totes les possibles solucions pel projecte del nostre client i les posem al seu abast perquè pugui triar aquelles que més li convenen

5 optimització de despeses

proposem als nostres clients les solucions que s'adapten millor al seu pressupost

6 control de pressupostos

habitualment, el preu final de les reformes sol augmentar respecte del pressupost inicial. el fet de tenir un projecte exhaustiu abans de començar i la supervisió de les feines per part d'experts, minimitza aquest risc ja que tot està previst i pressupostat

7 estètica

som experts en interiorisme i sabem distribuir l'espai i aplicar-hi els materials, el mobiliari, els colors i la il·luminació adequats per aconseguir un resultat atractiu. donarem valor a casa vostra o us ajudarem a augmentar les vendes si es tracta d'un establiment comercial

8 garantia de qualitat

supervisem l'obra des del principi fins el final per garantir la correcta execució de les feines. a ningú l'interessa més que a nosaltres un bon resultat ja que la satisfacció dels nostres clients és el que ens fa arribar més encàrrecs

9 resultats

al final del projecte, el client se n'adona de que contractar a reformeer, lluny de ser una despesa, ha representat un estalvi de diners, de temps, de problemes i ha fet que el resultat sigui molt millor

Ir arriba